Loading

Work & Travel úver

Študenti, ktorí chcú počas prázdnin zmysluplne tráviť čas, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a ešte si aj privyrobiť, často využívajú možnosť spostredkovateľských agentúr, ktoré im prácu v zahraničí vybavia. Problém je v tom, že náklady na Work & Travel bývajú vysoké a nie každý študent má k dispozícii vlastné prostriedky v potrebnej výške. UnicreditBank presne pre takéto prípady poskytuje úver Work & Travel.

Táto pôžička sa poskytuje do výšky až 3 300 €. Študentom prvého ročníka sa poskytuje len do výšky 2000 € a študenti druhého až piateho ročníka môžu získať až 3 300 €.

Študent ju môže splácať počas 12 mesiacov s možnosťou odkladu splátok istiny až o 4 mesiace. To znamená, že počas leta, keď budete pracovať v zahraničí, môžete splácať len úrok a istinu až keď sa vrátite domov. Unicredit banka však prefinancuje náklady len v prípade, že Vašou sprostredkovateľskou agentúrou je jedna z nasledovných: Student Agency, SAPA, CKM 2000 Travel, Activ Agency, Bakalári, CCUSA, Career International, OZ Trade.

Podmienky poskytnutia

Work & Travel úver je určený študentom denného štúdia vysokej školy ktorí majú od 18 rokov (v čase podania žiadosti) do 30 rokov (pri splatnosti). Unicredit banka v tomto prípade akceptuje aj cudzích štátnych príslušníkov s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Podmienkou na jeho získanie je ručenie ručiteľom, ktorým môže byť napríklad rodič alebo manžel/manželka. Ručiteľ musí mať príjem minimálne vo výške 350 € (ak je ručiteľom zamestnanec) a 500 € (ak je podnikateľ)

Úroky

Úroková sadzba sa v prípade úveru Work & Travel pohybuje od 10 % p.a. vyššie. Konkrétnu výšku úrokovej sadzby určí banka po posúdené rizikovosti klienta.

V prípade omeškania so splátkou banka účtuje sankčný úrok vo výške 9% p.a.

Poplatky

  • Poplatok za poskytnutie úveru W & T: 2% z objemu úveru, minimálny poplatok je 30 € (ak je Vašou agentúrou Career International, poplatok za poskytnutie je len 15 €)
  • Správa úverového účtu: 2,20 € / mesiac (platí sa každý mesiac až do úplného vyplatenia úveru)
  • Prvá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 5 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 17 €
  • Druhá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 20 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 50 €
  • Tretia a ďalšie upomienky zasielané individuálne: 50 €
  • Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka: 0,5 % z predčasne splatenej sumy
  • Poplatok za vypovedanie zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní: 4,00% zo sumy úveru
  • Poplatok za zmenu znluvných podmienok zo strany klienta: 35 €
  • Splátka pôžičky v hotovosti: 2 €
  • Porušenie zmluvných podmienok: 1% z objemu úveru

Doklady potrebné na vybavenie

Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz), potvrdenie o štúdiu nie staršie ako 30 dní, doklad o ukončení prvého semestra, zmluvu s agentúrou a doklad o predpokladanej výške príjmu z brigády ktorý vystaví Vaša agentúra.


You are here: Home » Študentské pôžičky » Work & Travel úver

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.